• Vi har lediga platser.

    Kontakta vår föreståndare.

  • Vi har lediga platser.

    Kontakta vår föreståndare.

HVB-hem – vård och omsorg för barn och unga

Brovalvet HVB-hem erbjuder placering för barn och unga av olika nationaliteter med relations- eller psykosocialproblematik t.ex. ADHD, Aspergers och ensamkommande barn.

Vi tar emot pojkar och flickor i åldrarna 11-18 år, men vid inskrivningstillfället måste dessa vara mellan 11-16 år. Placeringen bedöms individuellt utifrån problematik och behov av vård och omsorg vid förfrågan.

Samarbete med skola och andra instanser kring barnet för att tillgodose det behov som barnet/den unge har.

Hemmet är bemannat 24 timmar om dygnet. Bemanning  bedöms utifrån beläggning, problematik och behov, för att säkerställa vård och boende i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Vi har eget kök och lagar all mat till barnen själva.

Personal har kontinuerlig handledning och kompetensutveckling.

På boendet arbetar behandlingsassistenter och medlevare i en liten sammansvetsad arbetsgrupp med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt.

Vårt arbetssätt vilar på en psykodynamisk grundsyn med bas i objektrelationsteorin och ett systemteoretiskt synsätt.

Vi arbetar för att skapa en så fungerande och normal vardag som möjligt för ungdomarna. Där de kan få den trygghet som krävs för att de skall kunna och våga se sig själva, och med stöd, hjälp och tydliga förebilder hitta nya och mer adekvata sätt att förhålla sig till samhällets och omgivningens krav och förväntningar.

Boendet har RAM-avtal med ett antal kommuner. Genomförandeplaner upprättas med utgångspunkt från BBIC (Barns Behov I Centrum).

Brovalvet AB är beläget i Strömsfors, Svenljunga, 40 km sydost om Borås. Ansökan sker direkt till hemmet via resp. socialsekreterare.

För mer information om lediga platser besök HVBGuiden.se

Kontakta oss

Brovalvet AB
Box 61
512 22 Svenljunga

Telefon växel: 0325-66 19 80 (Knappval)
Fax: 0325-62 74 18
Org nr: 556417-8027
Huvudman: Brovalvet AB
Platsantal: 9

Besöksadress
Strömsfors
Talleröd 3A
512 93 Svenljunga

Boendet telefon (dir): 0325-66 19 94

Klicka här för karta »

Pelle Lundqvist (Verksamhetschef)
Telefon: 0325-66 19 83
pelle.lundqvist@brovalvet.se

Hanna Carlsson (Föreståndare)
Telefon: 0325-66 19 82
hanna.carlsson@brovalvet.se

Skicka mail till oss

4 + 3 = ?